討論:Sā̤-huák-cūi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Sā̤-huák-cūi gì tĕ̤k-ĭng[Gāi nguòng-mā]

Bàng-uâ diē-sié buōng-dā̤ mò̤ sā̤-huák-cūi. Muóng lāu Mìng-âu-dài bŏ̤-ĭng-uòng Hò̤ Ṳ̀ng sĭng-săng, cūng-kuāng gì sṳ̀, nâ buóh siōng sāi Hók-ciŭ-uâ biēu-dăk, áng Hók-ciŭ-nè̤ng sĭk-guáng gì Pū-tŭng-uâ gōng-huák bìng cê tĕ̤k có̤ Hók-ciŭ-uâ cêu â̤ sāi lāu. --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 11 nguŏk 8 hô̤ (B5) 18:01 (UTC)