Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


正面所有部位合起來其稱呼。眉毛目睭下頦各種部位都會中算面其蜀部分。儂其面會現出野価其表情,也會聽,會笑,會齅,會食出乇其味蔣其。