𬂌

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


𬂌哺乳動物乳腺產生其營養物,也是哺乳動物共別種動物第一大其差別。乍出世其哺乳動物因爲消化系統故未發育,着食𬂌乍會吸收營養。