跳至內容

Nèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nèng (𬂌) sê buô-ṳ̄ dông-ŭkṳ̄-siáng (乳腺) sāng-sĕng gì ìng-iōng-ŭk, iâ sê buô-ṳ̄ dông-ŭk gâe̤ng bĕk-cṳ̄ng dông-ŭk dék duâi gì chă-biék. Ciáh chók-sié gì buô-ṳ̄ dông-ŭk ĭng-ôi siĕu-huá hiê-tūng gó-muôi huák-ṳ̆k, diŏh siĕh nèng ciáh â̤ ngék-siŭ ìng-iōng.