(chiéu)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(chiéu) diŏh huák-ngiòng gé-liŏh diē-sié, sê gōng uâ gì hĕ̤k-chiā tiăng uâ gì diŏh cē̤-sē̤ ô duâi-chiéugé-hô̤. Dṳ̀ kó̤ huák-ngiòng gé-liŏh, iâ ô nè̤ng siā ùng-ciŏng gì sì-hâiu, kĕk ciā ô guák-hô̤ gì chiéu biēu-hiêng cê-gă lā̤ chiéu.