Chiéu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiéu

Chiéu (笑) sê siŏh cṳ̄ng biēu-dăk sĭng-cìngbiēu-cìng. Nè̤ng gì chiéu ék-buăng biēu-dăk huăng-hī.