Abu Bakr al-Baghdadi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Abu Bakr al-Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi (إبراهيم ابن عواد ابن إبراهيم ابن علي ابن محمد البدري السامرائي‎‎, 1971 n. - ) sê kṳ̄ng-buó cū-cék Iraq gâe̤ng Levant Ĭ-sṳ̆-làng-guók gì liāng-dô̤-ìng. 2014 nièng, sŏng-buó cê-gă sê „Ĭ-sṳ̆-làng-guók gì Caliph“.