跳至內容

Ĭ-sṳ̆-làng-guók (cū-cék)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Ĭ-sṳ̆-làng-guók.
Iraq gâe̤ng Levant Ĭ-sṳ̆-làng-guók

Iraq gâe̤ng Levant Ĭ-sṳ̆-làng-guók (Ā-lá-báik-ngṳ̄: الدولة الاسلامية في العراق والشام) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh Ĭ-sṳ̆-làng-gáukṳ̄ng-buó cū-cék. Ciā cū-cék nguòng-lài hô̤ lā̤ Iraq Séng-ciéng cū-cék, sê Al-Qaeda diŏh Iraq gì hŭng-ciĕ cū-cék. 2013 nièng, sŏng-buó sìng-lĭk Iraq gâe̤ng Levant Ĭ-sṳ̆-làng-guók, ciéng-liāng Syria gâe̤ng Iraq gì buô-hông līng-tū.

Huāng-dó̤i ĭ gì nè̤ng ciŏng ĭ hô̤ lā̤ Daesh (داعش).