Alamance Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alamance Gông
—  Gông  —
Alamance County, North Carolina
Alamance Gông gì ôi-dé
Alamance Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 154,378 nè̤ng
Uōng-câng www.alamance-nc.com

Alamance GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.