North Carolina

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
North Carolina
—  Ciŭ  —
State of North Carolina
North Carolina gì gì
North Carolina gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
North Carolina gì ôi-dé
North Carolina gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Siū-hū Raleigh
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 53,819 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 10,383,620 nè̤ng
 - Mĭk-dô 192.9/km2

North Carolina (é-sé̤ṳ sê „Báe̤k Carolina“) sê Mī-guók gì siŏh ciáh ciŭ.