Alexandre Dumas

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Alexandre Dumas

Alexandre Dumas (1802 nièng 7 nguŏk 24 hô̤ – 1870 nièng 12 nguŏk 5 hô̤), Lìng Chṳ̆ (林紓) ciŏng ĭ gì miàng-cê kĕk Hók-ciŭ-uâ ĭng-ĭk có̤ Dê̤ṳng-mā (仲馬), sê Huák-guók gì siŏh ciáh lâung-mâng-ciō-ngiê cáuk-gă.