Armenia-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Armenia-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Armenia-ngṳ̄ (հայերեն) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Dṳ̆ng Armenia-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤ Armenia-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Armenia-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 670 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Armenia-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Armenia-ngṳ̄ Wikipedia