跳至內容

Wiki Kuó-buōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Wikibooks dêng-hióng lì gì)
"Wiki Kuó-buōng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "維基課本", dók cŭ-uái.
Wikibooks gì dù-biĕu.

Wiki Kuó-buōng (Wikibooks) sê Wikimedia gì gĕ̤ng-tiàng cĭ-ék, mŭk-dék sê cháung-gióng siŏh buô nô̤i-ùng cê̤ṳ-iù gì gáu-kuŏ-cṳ̆ gâe̤ng chiū-cháh. Ĭ găk 2003 nièng 7 nguŏk 10 hô̤ sìng-lĭk, nô̤i-ṳ̀ng cŏng-sùng GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]