Atascosa Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Atascosa Gông
—  Gông  —
Atascosa County, Texas
Atascosa Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Atascosa GôngMī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.