跳至內容

分類:Texas gì gông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Texas gì gông" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 200 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 254 hiĕk.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h