跳至內容

Báe̤k-buô Tái-guók-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báe̤k-buô Tái-guók-ngṳ̄
ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ
Tĕ̤k-ĭng kam˧ mɯːəŋ˧
Huák-nguòng guók  Tái-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Tái-guók
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
600 uâng
ngṳ̄-hiê
Cáung-tŭng-ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 nod
Glottolog nort2740

Báe̤k-buô Tái-guók-ngṳ̄(北部泰國語, ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ) sê Tái-guók Báe̤k-buô Tái-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 600 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]