Tái-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tái Uòng-guók
ราชอาณาจักรไทย
Flag of Thailand.svg Emblem of Thailand.svg
hŭi-ciŏng
gáik-ngiòng: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
"Mìng-cŭk, cŭng-gáu, guók-uòng"
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Tái-guók gì sū-câi.
Tái-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Bangkok
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 513,120 km2 sié-gái dâ̤ 51 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 64,785,909 nè̤ng 2011 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 20 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 132.1 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 88 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Tái-guók (泰國), nguòng-miàng Sièng-lò̤ (暹邏), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gâing-ék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]