Tái-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tái Uòng-guók
ราชอาณาจักรไทย
Tái-guók gì
guók-gì
Tái-guók guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
"Mìng-cŭk, cŭng-gáu, guók-uòng"
Guók-gŏ̤: เพลงชาติไทย
"Tái-guók Guók-gŏ̤"
Uòng-gă sê̤ṳng-gŏ̤: สรรเสริญพระบารมี
"Ìng-iêu gì ŭi-uông"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Bangkok
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tái-guók-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Vajiralongkorn
• siū-sióng
Prayut Chan-o-cha
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
513,120 km2 (198,120 sq mi) (dâ̤ 50 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.4
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
Neutral increase 69,950,850 (dâ̤ 20 miàng)
• 2010 nièng puō-că
64,785,909
• Mĭk-dô̤
132.1/km2 (342.1/sq mi) (dâ̤ 88 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.340 uâng-é (dâ̤ 22 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$19,169 (dâ̤ 69 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$536.841 sĕk-é (dâ̤ 25 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$7,674 (dâ̤ 80 miàng)
Gini (2019 nièng) Positive decrease 34.9
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.777
gŏ̤ · dâ̤ 79 miàng
Huó-bê Tái-guók baht (฿) (THB)
Sì-kṳ̆ UTC+7 (ICT)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy (BE)
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +66
ISO 3166 dâi-hô̤ TH
Uōng-mĭk sáuk-siā .th
.ไทย

Tái-guók (泰國), nguòng-miàng Sièng-lò̤ (暹邏), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.