Báe̤k-dēu-chék-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báe̤k-dēu-chék-sĭng

Báe̤k-dēu-chék-sĭng (北斗七星) sê diŏh duâi-hṳ̀ng-cô̤ có̤i guŏng gì 7 chiáh sĭng cū-siàng gì siŏh ciáh duâi sĭng-gùng. Găk iā-ngôi sāi báe̤k-dēu-chék-sĭng â̤ tō̤ diŏh α UMi (gĭng-dáng gì báe̤k-gĭk-sĭng).