Báh-lāng-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Báh-lāng-sê̤ṳ (Ĭng-ngṳ̄: Bronx) sê Mī-guók Niū-iók-chê dék báe̤k gì siŏh ciáh kṳ̆, miêng-cék 42 bìng-huŏng ĭng-lī (109 bìng-huŏng gŭng-lī), 2015 nièng ìng-kēu 1,455,444.