Niū-iók-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niū-iók
—  Siàng-chê  —
The City of New York

Niū-iók gì gì
Niū-iók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
Niū-iók găk Mī-guók
Niū-iók
Niū-iók
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Niū-iók
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 1,213.37 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 8,175,133 nè̤ng
 - Mĭk-dô 6,737.5/km2

Niū-iók-chê (紐約市) sê Mī-guók gì chék duâi siàng-chê.

Hèng-céng Dăng-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]