Báh-sáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Báh-sáik hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Báik-sáik, sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.