Báik-guá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báik-guá (八卦) sê «Ê-gĭng» (易經) diē-sié gì báik-cṳ̄ng hù-hô̤.

Báik-guá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Báik-guá miàng-cê
(Háng-cê)
miàng-cê
(Bàng-uâ-cê)
cê̤ṳ-iòng huŏng-ôi
Ken.png gièng tiĕng să̤-báe̤k
Kon.png kŏng să̤-nàng
Shin.png cīng lòi dĕ̤ng
Xun.png sáung hŭng dĕ̤ng-nàng
Kan.png kāng cūi báe̤k
Trigram lí of I Ching.png liê huōi nàng
Gon.png gáung săng dĕ̤ng-báe̤k
Trigram duì of I Ching.png dô̤i dĕk să̤

gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]