Báik-guá

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Báik-guá (八卦) sê «ê-gĭng» (易經) diē-sié gì báik-cṳ̄ng hù-hô̤.

Báik-guá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Báik-guá miàng-cê
(Háng-cê)
miàng-cê
(Bàng-uâ-cê)
cê̤ṳ-iòng huŏng-ôi
Ken.png gièng tiĕng să̤-báe̤k
Kon.png kuǒng să̤-nàng
Shin.png cīng lòi dĕ̤ng
Xun.png sóng hŭng dĕ̤ng-nàng
Kan.png kāng cūi báe̤k
Trigram lí of I Ching.png liê huōi nàng
Gon.png góng săng dĕ̤ng-báe̤k
Trigram duì of I Ching.png dō̤i dĕk să̤

gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]