跳至內容

Cūi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cūi

Cūi (水, bĕk-tŭk-ĭng iâ siā có̤ 沝[1]; Huá-hŏk-sék: H2O) sê cū-siàng sĕng-mêng dék gĭ-buōng gì ŭk-cék, sê cêng sâ̤ ŭk-lī gâe̤ng huá-hŏk huāng-éng gì ṳ̀ng-cá̤ (溶質). Dê-giù gà̤-dēng ô cĭng hŭng-hó gì cūi, duâi buô-hông dŭ còng-câi diŏh hāi-iòng gâe̤ng gĭk-dê gì bĭng-chuŏng lā̤, iâ ô siŏh buô-hông ī hùng, ṳ̄, ò̤, kă̤ dēng-dēng hìng-sék còng-câi. Dê-giù gì cūi-sùng-kuàng lā̤ có̤ mò̤-dìng-mò̤-hiók gì ông-dông: cĭng-huák, dâung-ṳ̄, làu gáu hāi lā̤.

Dê-giù gà̤-dēng â̤ siăh gì cūi ī-gĭng muōng lài muōng ciēu lāu.

Ŭk-lī séng-cék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Cūi gì hŭng-cṳ̄ giék-gáiu

Cūi ô săng cṳ̄ng hìng-tái: cūi-ké, cūi, gâe̤ng bĭng. Cūi găk 100 °C sèng-âu biéng có̤ cūi ké, 0 °C ī-hâ ngĭk có̤ bĭng. Cūi găk 4 °C sì-hâu mĭk-dô dék duâi. Sùng cūi câung-tái sê mò̤ ê, mò̤ hiŏng, iâ mò̤ sáik gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 附录三 福州方言本字汇考//福州方言词典. 福建人民出版社. . 390. ISBN 9787211023547 (中文). "沝 tsui³¹ 水白读音tsui³¹。集:之诔切,闽人谓水曰沝。" [失效鏈接]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Cūi ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.


Ngū-hèng
Huō | Cūi | Mŭk | Gĭng |