Bì-ciū

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bì-ciū

Bì-ciū (啤酒) sê siŏh cṳ̄ng kĕk măk-ngà có̤ gì ciū.