Bìng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Bìng-uâ (評話), sê Dṳ̆ng-guók gū-dâi diŏh mìng-găng liù-hèng gì kēu-tàu ùng-hŏk hìng-sék, ô gōng ô chióng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]