Bó̤-cāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bó̤-cāi

Bó̤-cāi(報紙) iâ hô̤ lā̤ sĭng-ùng-cāi(新聞紙), sê siŏh cṳ̄ng kĕk gá-cék bī-gáu dă̤ gì cāi éng gì siŏh cṳ̄ng chók-bēng-ŭk, ék-buăng sê dò̤ lā̤ niông nè̤ng â̤ hiēu có̤i gê̤ṳng gì sĭng-ùng sāi.