Cāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏh diŏng A4 páh-éng-cāi

Cāi (紙) sê ciŏng sĭk-ŭkchiĕng-mì gĭng-guó bà̤ cūi có̤ dă ī-hâiu, găk lièng-muò (簾模) gà̤-dēng gău-cék (交織) siàng gì bŏk-bŏk-sék gì sāng-pīng. Mièng, , dēng dēng nó̤h â̤ sāi dò̤ lì có̤ cāi gì nguòng-lâiu.

Cāi â̤ dé̤ṳng dò̤ lì siā cê, uâ uâ, éng-sáuk, iâ â̤ sāi dò̤ lì bău-cŏng, ôi-sĕng dēng dēng gì-tă ê̤ṳng-dù. Cāi buōng páh-éng-cāi, hô-siā-cāi, ôi-sĕng-cāi, cāi-puŏi dēng dēng. Sié-gái gà̤-dēng có̤ cā huák-mìng cāi gì sê Gū Ăi-gĭk nè̤ng, bók-guó cék-liông mò̤ gáu hō̤. Gáu-muōi-lāu Dṳ̆ng-guók nè̤ng có̤ chók gó hō̤ gì cāi, iù sĭ-diù-cĭ-lô diòng gáu să̤-huŏng guók-gă.