Bók-lō̤-muōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bók-lō̤-muōi, sê sĭng-tā̤ buô-ôi, găk bók-lō̤ gì muōi-muōi.