Bók-séu-gáung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bók-séu-gáung (不鏽鋼) sê siŏh cṳ̄ng tiékhăk-gĭng. Ĭ gì iông-sék chiông gáung, dáng-sê mâ̤ chiông gáung hŭ-uâng ṳ̀ng-ê săng-cĭng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „bók-séu-gáung“.