Tiék-cĭng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
săng-cĭng gì tiék-dĭng

Tiék-cĭng(鐵鉎) sê tiék bó̤h-ló(暴露) diŏh kŭng-ké(空氣) hâ-lē iōng-huá(氧化) ī-hâiu, găk biēu-mĕng(表面) sāng-sĕng̤ gì iōng-huá-ŭk(氧化物). Ék-buăng lì gōng, tiék-cĭng gì sìng-hông(成份) ô Săng-iōng-huá-nê-tiék(三氧化二鐵) gâe̤ng Sé-iōng-huá-săng-tiék(四氧化三鐵). Dè̤ng(銅) gâe̤ng lṳ̄(鋁) ĕng duǒk kŭng-ké hâ-lē iâ â̤ săng-cĭng(生鉎).