Bóng-kăng-chió

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bóng-kăng-chió

Bóng-kăng-chió (糞坑厝) iâ hô̤ lā̤ kăng-chió (坑厝), bóng-diè-tàu (糞池頭), sāi-kăng (屎坑), huŏi-làu (灰樓), ôi-sĕng-găng (衛生間) hĕ̤k-ciā cháik-sū (廁所), sê siŏh ciáh ciŏng-muòng dò̤ lì lá sāiniêu gì dê-huŏng.