Bùng-tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bùng-tàu (房頭)[1]:233, cṳ̆-ngṳ̄ gó̤ gă-cŭk (家族), sê cī gĭ ṳ̀ háik-iòng (血緣), huŏng-ĭng (婚姻), sĕng-mêng gê̤ṳng-dùng-tā̤ (生命共同體) cū-siàng gì lé-ék cĭk-tuàng (利益集團), sèu-sèu iù siŏh-ciō gă-dìng có̤ dṳ̆ng-sĭng.

Bùng-tàu nè̤ng sâ̤, cêu gōng „bùng-tàu duâi“. Nè̤ng ciēu, cêu gōng „bùng-tàu nâung“.[1]:233

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 馮愛珍. 福州方言詞典. 現代漢語方言大詞典・分卷. 江蘇教育出版社. 1998.