Huŏng-ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


siŏh-dó̤i giék-huŏng chiū-cī.

Huŏng-ĭng (婚姻), iâ hô̤ lā̤ Giék-huŏng(結婚), sê siŏh-bĭh găk ùng-huá gâe̤ng huák-lŭk gà̤-dēng ké̤ṳk sìng-nêng gì ìng-cié guăng-hiê.

Gĭng-dáng-nĭk gì Huŏng-ĭng iā sâ̤ dŭ sê „ék-hŭ-ék-chă̤-cié“ (一夫一妻制), gó-chṳ̄ siŏh-ciáh dòng-buŏ-nè̤ng(丈夫儂) nâ â̤ tō̤ siŏh-ciáh lâu-mā(老媽).

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]