跳至內容

Bă-sák-bă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-sáik Bă-sák-bă (約瑟 巴撒巴, Ĭng-ngṳ̄: Joseph Barsabbas) bô chĭng Iù-sê̤ṳ-dŭ (猶士都, Ĭng-ngṳ̄: Justus), sê Gĭ-dók-gáu diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Gŏng-gé̤ṳ Sé̤ṳ-dù Hèng-diông 1:18-26, Ià-sŭ Gĭ-dók sĭng-tiĕng ī-hâiu, ĭ gâe̤ng Mā-tì-ā 2 ciáh nè̤ng ké̤ṳk Ià-sŭ gì muòng-dù gṳ̄ chók lì có̤ sé̤ṳ-dù. Bók-guó Bă-sák-bă ng-sê Sĕk-nê sé̤ṳ-dù diē-sié gì nè̤ng.