跳至內容

Sé̤ṳ-dù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sĕk-nê sé̤ṳ-dù dêng-hióng lì gì)
Simon Ushakov uâ gì có̤i hâiu gì uāng-chuăng, Ià-sŭ Gĭ-dók gâe̤ng 12 ciáh sé̤ṳ-dù cà̤ sô̤i. Tàu-dīng-dŏng mò̤ guŏng-kuàng gì sê Gă-liŏk-nè̤ng Iù-dâi.

Sé̤ṳ-dù (使徒) sê siŏh ciáh Gĭ-dók-gáu miàng-sṳ̀, cī ôi siŏh ciáh dĕk-sṳ̀ sé̤ṳ-mêng ké̤ṳk puái chók gì muòng-dù. Găk Mā-tái, Mā-kō̤, Lô-gă cī 3 buô Hók-ĭng-cṳ̆ diē-sié, Ià-sŭ Gĭ-dók nêng-dêng 12 ciáh muòng-dù, cī 12 ciáh muòng-dù sê có̤i cā ké̤ṳk hô̤ có̤ sé̤ṳ-dù gì nè̤ng.

Sĕk-nê Sé̤ṳ-dù

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gŏng-gé̤ṳ Mā-tái Hók Ĭng 10:2-4, Sĕk-nê Sé̤ṳ-dù sê:

Gŏng-gé̤ṳ Sé̤ṳ-dù Hèng-diông 1:18-26, Ià-sŭ Gĭ-dók sĭng-tiĕng ī-hâiu, Mā-tì-ā (馬提亞) ké̤ṳk buō-sōng có̤ sé̤ṳ-dù.