Băh-gák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Băh-gák
Băh-gák
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Aves
mŭk: Columbiformes
kuŏ: Columbidae
sṳ̆k: Columba
cṳ̄ng: C. livia
Hŏk-miàng
Columba livia
Gmelin, 1789
Lâung

Băh-gák (白鴿) sĭk-cié diŏh tĕ̤k „băh-lák“, sê cēu (鳥) dài-dŏng gák (鴿) gì siŏh cṳ̄ng. Hiêng-câi chuó iōng gì gák duâi-buô-hông sê băh-gák.

Băh-gák găh hiêng-câi siâ-huôi sê huò-bìng (和平) gì hióng-cīng (象徵), buô hô̤ lā̤ „huò-bìng-gák“ (和平鴿).