Băh-kē̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-kē̤ (白㾀), bô hô̤ lā̤ puŏ-siék (麸屑), sê tàu-puòi biēu-cèng gì gáe̤k-cék (角質) puòi-cék (皮質) sá̤-bău lō̤-huá, báuk-lŏk hìng-siàng gì.