Mìng-chiăng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mìng-chiăng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Mìng-chiăng.

Mìng-chiăng (閩清) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.