跳至內容

Bī-gáu ùng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Bī-gáu ùng-hŏk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "比較文學", dók cŭ-uái.

Bī-gáu ùng-hŏk sê siŏh cṳ̄ng ngièng-géu ùng-hŏk gì huŏng-sék, kĕk

  • kuá-mìng-cŭk,
  • kuá-ngṳ̄-ngiòng,
  • kuá-ùng-huá,
  • kuá-hŏk-kuŏ

có̤ bī-gáu gì sê-mĭk.