跳至內容

Bŏ̤-bŏ̤-guōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Bŏ̤-bŏ̤-guōi" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "菠菠粿", dók cŭ-uái.

Bŏ̤-bŏ̤-guōi (菠菠粿) sê Hók-ciŭ dĕk-sáik gì siŏh cṳ̄ng siēu-siăh, kék sŭk-mī lì có̤. Chĭng-mìng-cáik gì sèng-âu sāi cuòi lì gé̤ng cū-cŭng, gó-chṳ̄ iâ hô̤ lā̤ chĭng-mìng-guōi (清明粿).