Sŭk-mī

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sŭk-mī

Sŭk-mī(秫米, hŏk-miàng: Oryza sativa var. glutinosa) sê siŏh cṳ̄ng . Nguòng-siĕu-uòng, Â-gāu-cé̤ṳk, dŭ sê sŭk-mī có̤ gì.