Sŭk-mī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Sŭk-mī" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "秫米", dók cŭ-uái.
Sŭk-mī

Sŭk-mī (秫米, hŏk-miàng: Oryza sativa var. glutinosa) sê siŏh cṳ̄ng . Nguòng-siĕu-uòng, Â-gāu-cé̤ṳk, dŭ sê sŭk-mī có̤ gì.