Bŏ̤-sáik-cṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Bŏ̤-sáik-cṳ̄ (Ĭng-ngṳ̄: Boson) sê cŏng-siēu Bose–Einstein tūng-gié gì lĭk-cṳ̄, ô cīng-só cê̤ṳ-suòng. Bŏ̤-sáik-cṳ̄ dáik-miàng ṳ̀ Éng-dô ŭk-lī-hŏk-gă Bŏ̤-sáik (Bose).