Éng-dô

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Éng-dô.
Flag of India.svg

Éng-dô (India) sê Nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă, nàng-buô sê Éng-dô-iòng.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gâing-ék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]