Beaufort Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Beaufort Gông
—  Gông  —
Beaufort County, North Carolina
Beaufort Gông gì ôi-dé
Beaufort Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.co.beaufort.nc.us

Beaufort GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.