跳至內容

Benito Mussolini

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883 n. 7 ng. 29 h. - 1945 n. 4 ng. 28 h.) sê siŏh ciáh É-dâi-lé lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng iā chók-miàng gì céng-dê ìng-ŭk. Ĭ sê Fasci dōng gì liāng-dô̤-ìng, iù 1922 nièng gáu 1943 nièng sê É-dâi-lé Uòng-guók gì siū-sióng. É-dâi-lé găk Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng dâi-dŏng páh suŏ ī-hâiu lŏk-dài, gáu-muōi-lāu ké̤ṳk sáng Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê gì nè̤ng niăh kī lì tài sī.