Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê (共產主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê sṳ̆-siōng, ĭ ciō-diŏng siĕu-miĕk gáuk-ìng cài-sāng, gióng-lĭk siŏh ciáh mò̤ găi-gék, mò̤ guók-gă gâe̤ng céng-hū gì cĭk-tā̤-cié gì siâ-huôi.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]