Biék-cĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk-sáik gì biék-cĕng

Biék-cĕng (別針), sê â̤-sāi sĕng dò̤ kó̤ gó-dêng lâ cāi sāi gì nó̤h. Iông-sék mâ̤ ék-dêng dŭ siŏh-iông, bók-guó dŭ-sê siŏh-kuàng tó̤ siŏh-kuàng gì giék-gáiu.