Biêng-lâung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Biêng-lâung (辯論), cêu-sê siōng-huák mâ̤ siŏh-iông gì nè̤ng hô-siŏng gōng cê-gă gì lī-iù.

Siŏh-ciáh nè̤ng nâ hēng â̤ gōng, Bàng-uâ â̤ gōng ĭ „chói-mā (喙碼) cêng hō̤“[1]:53.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福州: 福建人民出版社. 1994-10.