Brown Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Brown Gông
—  Gông  —
Brown County, Texas
Brown Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Brown GôngMī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.