Brunswick Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Brunswick Gông
—  Gông  —
Brunswick County, North Carolina
Brunswick Gông gì ôi-dé
Brunswick Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.brunsco.net

Brunswick GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.